Aktiviteiten - Nieuws

Carolus gebouw wordt Museumkwartier
In de periode maart tot en met juni 2017 heeft de realisering van het project Museumkwartier Valkenswaard plaatsgevonden. Doel was het Carolusgebouw voor mensen van buiten Valkenswaard herkenbaar te maken als gebouw dat musea huisvest en bezoekers van harte welkom heet voor een bezoek.
Hiervoor zijn witte palen geplaatst met in grote letters Museumkwartier, zijn panelen tegen de voorgevel bevestigd en is de entree binnen vernieuwd en in een ander jasje gestoken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.


Bezoek Belgische valkeniers
Op zaterdag 24 juni jl. heeft de Belgische valkeniersvereniging Maria van Bourgondië haar 50-jarig jubileum gevierd. Jaren geleden bestond deze club hoofdzakelijk uit Waalse leden, op dit moment zijn ook veel Vlaamse valkeniers lid van deze vereniging.
Het bestuur van ons museum was door hen benaderd met het verzoek om hun 50-jarig bestaan in het Valkerijmuseum in Valkenswaard te mogen vieren. Het bestuur was vereerd met dit verzoek en gezamenlijk heeft men zich ingezet voor het welslagen van dit bezoek waarbij talrijke valkeniers met hun partner aanwezig waren.
Jac van Gerven onderhoudt al lange tijd contacten met de Belgische valkeniers en was ook nu een graag geziene gast op dit feest. Tijdens de toespraak van de voorzitter van de valkeniersvereniging Maria van Bourgondië dankte hij het bestuur en vrijwilligers van het museum, en als dank schonk hij een vervelle.

Conservator Valkerij Museum aanwezig op de British Falconers Fair 2017.
De conservator van het Valkerij Museum, Mark van Appeldorn, zal van 30-04 t/m 01-05-2017  in Engeland aanwezig zijn bij de British Falconers Fair 2017.Voor de aankleding van de stand zal hij een aantal interessante voorwerpen over de Valkerij meenemen.
Tijdens deze fair zullen traditionele Engelse Lodge valkenblokken als een gift overhandigd worden aan het museum voor de twee indertijd door de British Falconers Club geschonken slechtvalken. De conservator zal de twee valken die gevangen zijn door Adriaan Mollen en in Engeland rond 1887 gevlogen hebben voor The Old Hawking Club tijdens de Fair tonen. Het zal een mooi PR moment zijn voor het Valkerijmuseum, vooral omdat er veel internationale aandacht is voor deze fair.

Multitouchtafels
Hoe je ze ook wilt noemen, multitouchtafels – streelpaneel – aaitafel: zondagmiddag 11 december 2016 zijn de twee nieuwe multitouchtafels van het Valkerij Museum en van het Sigarenmakerij Museum in gebruik genomen.
De Valkenswaardse wethouder van cultuur, mevrouw Hetty Tindemans, nodigde twee jonge aanwezigen uit om samen de multitouchtafels te onthullen.
Gezamenlijk verwijderden ze de enorme strik. Voor het in gebruik nemen was geen aanmoediging nodig; de snelle handjes van de twee jongens hadden al meteen een puzzel te pakken van een close-up van een slechtvalk. Terwijl de klok tijdens het maken van de puzzel mee tikte, konden de toekijkende volwassenen zich amper beheersen om zelf ook eens aan de slag te gaan.
De quiz is weer wat moeilijker – de verdere informatie over zowel de valkerij als de sigarenmakerij is voor kinderen en volwassenen een welkome verrijking in beide musea.  

Vrijwilligerspenning
Zes vrijwilligers van ons museum hebben op vrijdag 6 augustus tijdens de vrijwilligersdag 2016 de gemeentelijke vrijwilligerspenning ontvangen uit handen van wethouder Mart Wijnen. Frans Janssens, Jeanne Klokgieters, Carla Mandigers, Jan Michiels, Ria Overes en Marijke Vries werden met deze onderscheiding in het zonnetje gezet, omdat ze al meer dan 10 jaar actief zijn voor het museum.

Bijzondere gebeurtenis in het Sigarenmakerij Museum
Op dinsdag 12 juli 2016 heeft de heer J. Willems, HR manager van de Scandinavian Tobacco Group, een langdurige bruikleenovereenkomst getekend met het Valkenswaardse Sigarenmakerij Museum, waardoor ons Sigarenmakerij Museum in één klap in het bezit komt van alle collectie items die nu nog in het bezit waren van de Scandinavian Tobacco Group. Van de zijde van het Sigarenmakerij Museum heeft voorzitter Ben Mondelaers de bruikleenovereenkomst getekend. Deze overdracht past helemaal in de voorgenomen uitgroei van ons Sigarenmakerij Museum tot het Nederlands Sigarenmakerij Museum.
De Scandinavian Tobacco Group was in het verleden in het bezit van een eigen museum over sigarenmakerij en heeft besloten hun totale collectie ter beschikking te stellen van ons  Sigarenmakerij Museum. In de collectie zijn de meeste oude sigarenfabrieken en sigarenmerken die in Nederland hebben bestaan opgenomen. Ook zijn in de collectie de mooiste verpakkings- en assortimentsdozen (kisten) te vinden, zelfs nog een oud en origineel sigarenkistje van de Gebr. Van Best, de eerste sigarenfabriek in Valkenswaard. Bovendien telt de collectie nog veel andere voorwerpen die allen met het fabriceren van sigaren en het roken, zoals dat vroeger ging, te maken hebben, inclusief de vroegere, vaak kleurrijke en uitbundige reclame materialen. Daarnaast is er in de collectie nog een zeer unieke omvangrijke verzameling van sigaren, afkomstig van over de hele wereld.
Ook onze bibliotheek krijgt een bijzondere aanvulling met vele boeken en andere documentatie gegevens over de sigarenindustrie en over sigarentabak, alles afkomstig uit de verzameling van de Scandinavian Tobacco Group.
De collectie is zo omvangrijk dat we niet alles in de toekomst in ons museum zullen kunnen tonen, maar dit biedt daardoor interessante mogelijkheden voor eventuele toekomstige wisseltentoonstellingen. Het spreekt voor zich dat ons Sigarenmakerij Museum dolenthousiast is met deze collectie uitbreiding.

Videofilms sigarenmakers
Het museum heeft videofilms laten maken van 8 sigarenmakers uit de Kempen en Eindhoven. Zij vertellen over hun verleden in de sigarenmakerij. Het zijn mooie, persoonlijke en emotionele getuigenissen geworden. Zij maken het verleden in de sigarenmakerij levend en sprekend. Deze films zijn te zien en te horen in ons museum.